Opties

Privacy verklaring  1. Voor elke sitebezoek, transactie of overeenkomst geldt de bepalingen als opgenomen in dit artikel 14.
  2. De persoonsgegevens van de Wederpartij worden door DMC gebruikt voor het accepteren van een bestelling, het uitvoeren van overeenkomsten met de Wederpartij, relatiebeheer, het tijdig informeren van de Wederpartij over actuele informatie betreffende DMC, de Wederpartij gepersonaliseerde aanbiedingen doen en managementinformatie. Daarnaast kunnen persoonsgegevens worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen DMC.
  3. De persoonsgegevens van de Wederpartij worden door DMC verwerkt in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). De persoongegevens zullen niet ter beschikking worden gesteld aan een derde.
  4. Indien de Wederpartij geen commerci�le informatie (meer) wenst te ontvangen of niet wilt dat diens gegevens worden gebruikt voor direct mailing activiteiten, kan de Wederpartij dit schriftelijk kenbaar maken aan Delorean Europe, Driebanweg 23, 1607 ML HEM.. DMC zal een dergelijk bezwaar altijd honoreren.
  5. DMC heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens van de Wederpartij te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.